Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegerszegi és lenti járásokban
Szerződött támogatás összege: 301.345.380 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. június 30.
Projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-15-ZA1-2016-00001

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL 

Az „Innovatív foglalkoztatási együttműködés a zalaegerszegi és lenti járásokban” paktum célja a gazdaságfejlesztés és a foglalkoztatás elősegítése érdekében fenntartható foglalkoztatási együttműködés kialakítása és működtetése az érintett projektterületen.

Lenti Önkormányzatának vezetésével létrejövő foglalkoztatási együttműködések hozzájárulnak az EURÓPA 2020 Stratégia foglalkoztatási célkitűzéseinek megvalósulásához helyi szintű foglalkoztatási- és gazdaságfejlesztési programok kidolgozásával és megvalósításával.

A projekt közvetlen célja a foglalkoztatáspolitika decentralizálása, a helyi foglalkoztatási fejlesztések megalapozása, a foglalkoztatási szint növelése és a munkanélküliség csökkentése a lenti és a zalaegerszegi járásban, együttműködésben Zalaegerszeg MJV paktumával, építve az előzmény paktumok eredményeire.

A két járásban a gazdasági hátrányt a képzett munkaerő hiánya adja, ami a fejlesztések legfőbb akadálya. Munkahelyet az ipari foglalkoztatókon kívül a mezőgazdaság, a turizmus és a szociális gazdaság biztosít. Sokan járnak Zalaegerszegre vagy külföldre dolgozni. A képzett fiatalok többsége iskolái befejezése után nem tér vissza. Így a terület demográfiai mutatói elöregedő népességet, természetes fogyást, rendkívül kedvezőtlen helyzetet tükröznek.

A projekt elsődleges célcsoportja a térségben élő hátrányos helyzetű álláskeresők, a terület gazdasági és egyéb foglalkoztatásban érdekelt és érintett szervezetei. A 42 hónapos program időszakában megtörténik a partnerségi hálózat kialakítása, bevonásra kerül munkaerő-piaci szolgáltatásokba 196 hátrányos helyzetű álláskereső, képzésbe helyezünk 40 főt, legalább 86 fő elhelyezkedését támogatjuk, melyből 16 fő önfoglalkoztató válása támogatott.

A 100 %-ban támogatott projekt költségvetése 301.345.380 Ft.

A Paktum széleskörű partnerség kialakítását célozza, a vállalkozások, önkormányzatok, civil szervezetek köréből az együttműködés aláírásakor 15 szervezetet vonunk be. A helyi paktumot megvalósító konzorcium: Lenti Város Önkormányzata (LVÖ), Zala Megyei Kormányhivatal (ZMKH), Gondoskodás Alapítvány (GA), Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft (LVFÜ).

Tevékenységek

Foglalkoztatási megállapodások programrész (1. főtevékenység),

 • Foglalkoztatási paktum létrehozása a Megyei Önkormányzat és a ZMKIK bevonásával (szereplők bevonása, együttműködési megállapodás, részletes foglalkoztatási helyzetelemzés - konzorcium).
 • Foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása és éves aktualizálása, reális ütemű munkaprogram kidolgozása (LVÖ).
 • Foglalkoztatási stratégiához kapcsolódó projekttervek kidolgozása – szociális gazdaság, atipikus foglalkoztatás, megváltozott munkaképességűek (LVÖ, konzorcium). Munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése (konzorcium).
 • Gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési paktum megvalósítása és fenntartása során, foglalkoztatási együttműködés (partnerség), ICS, paktumiroda és honlap működtetése 1 fő főállású paktummenedzserrel, ügyrend, munkaterv, költségvetés kidolgozása (LVFÜ, konzorcium).
 • Foglalkoztatási paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése, megosztása, rendezvényszervezés (LVFÜ, konzorcium).
 • A partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációjának készítése (LVÖ, konzorcium).
 • Minősítés megszerzése a sztenderdek alapján (LVÖ, LVFÜ).
 • Figyelemfelkeltés a széleskörű partnerség megteremtésére, a projekt tudatosítására az érintett partnerek és a nyilvánosság körében (konzorcium).
 • Együttműködést segítő feladatok ellátása a területfejlesztéshez kapcsolódóan (konzorcium). Kapcsolattartás és együttműködés a megyei és Zalaegerszeg MJV által létrehozott paktumszervezetekkel (LVFÜ és konzorcium).
 • A foglalkoztatási célú kormányzati intézkedések megvalósulásának segítése, a támogatások munkaerő-piaci hatásának erősítése (konzorcium).
 • Vállalkozói tanácsadás biztosítása, munkáltatók széleskörű tájékoztatása (LVÖ).
 • Partnerséget működtető szervezet projektmenedzsment és koordinációs feladatainak ellátása (LVÖ).

Munkaerő-piaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrész (2. főtevékenység),

 • A célcsoport átlagosan 7 havi foglalkoztatásának /önfoglalkoztatásának támogatása (ZMKH).
 • A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba állító, célzott képzésének és/vagy foglalkoztatásának támogatása az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez mérten, képzés alatti gyermek, más hozzátartozó gondozása is támogatott (ZMKH).
 • A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek (GA, ZMKH).
 • Egyéb tevékenység: Gyermekellátási szolgáltatások humánerőforrás szükségleteinek támogatása TOP TC8 ERFA forrásaiból (1. pr.) fejlesztett új gyermekellátási kapacitásokhoz (LVÖ). Nyilvánosság biztosítása (LVÖ). Befektetés-ösztönzési stratégia készítése (LVFÜ, konzorcium).